Algemene voorwaarden

De werkzaamheden uitgevoerd door Jitso vallen onder de toepassing van de Nederland ICT voorwaarden 2014, ongeacht hun aard, methode of het tijdstip waarop ze worden verricht.